Modlitwa PDF Drukuj Email

Czym jest modlitwa?

Jest to rozmowa z Bogiem. Rozmowa bez żadnej przybranej pozy, niczego co jest sztuczne lub nieprawdziwe.

Mówiąc do Boga powinniśmy wyrażać samych siebie językiem, jakiego używamy  na co dzień z najbliższymi nam ludźmi.

Bóg znajduje upodobanie w tym, że dzieci przychodzą do Niego naturalnie i bez żadnych zahamowań.

Łuk. 11.1 "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić..."

Co nas pobudza do modlitwy?

 • świadectwa innych, o tym że Bóg wysłuchał ich modlitwy;
 • czytanie Pisma Świętego;
 • zachęta ze strony innych;
 • działanie Boże w życiu innych;
 • przeróżne trudne chwilę i doświadczenia;
 • odpowiedni czas i miejsce kiedy możemy Mu powiedzieć o wszystkim;
 • radość, którą nam daje kiedy się do Niego zwracamy;

Bóg słyszy Ciebie - to dwustronna komunikacja

Ty mówisz do Niego, a On do ciebie.

Modlitwy nie da się niczym zastąpić

Modlitwa nie ma żadnego substytutu - jest niezastąpiona.

Modlitwa wymaga zaangażowania

 • znajdź czas na modlitwę;
 • oddaj  siebie Jezusowi;
 • uznaj, że Jezus jest przede wszystkim Panem, a dopiero potem Nauczycielem;
 • bądź gotów na przyjęcie Jego Słowa;
 • przyjmij postawę dziękczynienia  I Tes. 5.16-18 "Zawsze się radujcie.  Bez przystanku się módlcie.  Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was";
 • "Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia" Kol.4.2