CO ROBIMY? PDF Drukuj Email

Kościół

Kościół nie jest ludzkim pomysłem. Jego Twórcą i Pomysłodawcą jest sam Bóg. Kościół - to nie budynek - lecz zgromadzenie Bożego ludu. Apostoł Piotr w jednym ze swoich listów przyrównał go do "żywych kamieni" których rolą jest budowanie "duchowej świątyni" (1 P 2:5). Powołanie to staramy sie realizować poprzez uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach organizowanych w ramach naszej wspólnoty. Każdy może w nich znaleźć coś dla siebie!

Nabożeństwa Niedzielne

To czas radosnego świętowania dnia zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa poprzez wspólną modlitwę, śpiew oraz rozważanie Bożego Słowa. Nabożeństwo niedzielne jest doskonałą okazją do budowania swojej osobistej relacji z Bogiem oraz ludźmi tworzącymi naszą wspólnotę. Pragniemy aby forma naszych spotkań była prosta i zrozumiała dla współczesnego człowieka.

Jeśli chciałbyś zobaczyć jak wygląda nasze niedzielne nabożeństwo - serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej kaplicy znajdującej się w Skawinie ul. Okrężna 5 - w każdą niedzielę na godzinę 10.00.

Grupy Domowe

Grupę domową tworzy społeczność osób spotykających się raz w tygodniu w celu wzajemnej modlitwy, rozważania tekstów biblijnych i wspierania się w ich praktykowaniu w codziennym życiu. Obok niedzielnego nabożeństwa grupy domowe stanowią kluczowy element budowania wspólnoty i rozwijania duchowej dojrzałości jej członków. Każda osoba będąca jej częścią może doświadczyć pogłębienia swojej relacji z Bogiem oraz z innymi wierzącymi.

Jeśli chciałbyś odwiedzić jedną z funkcjonujących w ramach naszej wspólnoty grup domowych - napisz do nas.

Szczegóły znajdziesz w zakładce "Kontakt".


Szkółka Niedzielna i Żłóbek

Lektura Biblii utwierdza nas w przekonaniu, że dzieci stanowią niezwykle ważną część wspólnoty kościelnej (Mt 18:1-6). Mając świadomość spoczywającej na nas jako rodzicach odpowiedzialności w przekazywaniu świadectwa o istnieniu i działaniu Boga naszym dzieciom - powołaliśmy do istnienia Szkółkę Niedzielną o charakterze zarejestrowanego w Wydziale Edukacji Punktu Katechetycznego (klasy od I-VI) oraz Żłóbka dla młodszych dzieci. Celem tej służby jest przedstawienie dzieciom Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie na podstawie świadectwa Pisma Świętego, wezwanie do nawrócenia oraz praktyczna pomoc w rozwoju i pogłębianiu ich relacji z Bogiem.

Wspólne Wyjazdy

Chrześcijaństwo to coś nieskończenie więcej niż wyznawanie wspólnych przekonań czy też doktryny. To dzielenie ze sobą życia. W praktykowaniu tego tak istotnego elementu życia naszego kościoła pomagają nam Wspólne Wyjazdy. To czas wspólnej modlitwy, uwielbienia Boga, a także odpoczynku i zabawy. Dzięki tej inicjatywie jesteśmy w stanie lepiej się poznać i budować ze sobą silniejsze i bardziej autentyczne relacje.

Wyjazd weekendowy do Czchowa 5

Kongresy Kościoła

Czym jest Kongres? To wspaniały czas budowania relacji z członkami innych kościołów lokalnych pomagający nam lepiej pojąć czym jest Kościół Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim jest to okazja do wspólnego zagłębienia się w Słowo Boże, wsłuchiwania się w Jego głos i doświadczania w realny, osobisty sposób Bożej mocy w swoim życiu.

Chrzest Wiary

Chrzest w Kościele Zielonoświątkowym praktykowany jest jako tak zwany "chrzest wiary". Jako taki przyjmowany jest zgodnie ze świadectwem Nowego Testamentu przez osoby dorosłe, które uwierzyły w Jezusa i uczyniły go swoim Panem i Zbawicielem. Chrzest to znak wspólnoty z Jezusem Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To znak wszczepienia w Chrystusa oraz przebaczenia grzechów. Dokonywany jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego przez zanurzenie w wodzie (Mt 28:18).

Warsztaty Gospel

Jako Kościół jesteśmy zaangażowani w życie kulturalne miasta Skawina. Jesteśmy pomysłodawcą i współorganizatorem dużej imprezy kulturalnej o nazwie: Warsztaty Gospel w Skawinie. Co rok bierze w niej udział około 100 chórzystów z rożnych miejsc Polski, a na koncercie finałowym Warsztatów bierze udział 300-400 osobowa publiczność.

W celu uzyskania większej liczby informacji o tym projekcie zapraszamy do odwiedzin następujących stron internetowych:

http://www.gospelwskawinie.pl

https://www.facebook.com/Gospel.w.Skawinie

Inspirujący Ludzie

Jako wspólnota otwarta i pragnąca uczyć się od innych wspólnot, ludzi - staramy się regularnie zapraszać do naszej kaplicy Inspirujących Ludzi. Wśród nich wymienić należy wspaniałego poetę i muzyka Tomasza Żółtko, a także ewangelistę zaangażowanego w służbę wśród więźniów, osób uzależnionych, bezdomnych i potrzebujących - Piotra Stępniaka.