Plan czytania Biblii PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
niedziela, 26 lutego 2012 22:00

 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień

1 Łukasza 1 - 3

2 Łukasza 4 - 6

3 Łukasza 7:1 - 9:56

4 Ks. Rodzaju 1 - 3

5 Ks. Rodzaju 4 - 6

6 Ks. Rodzaju 7 - 9

7 Ks. Rodzaju 10:1 - 13:4

8 Ks. Rodzaju 13:5 - 15:-

9 Ks. Rodzaju 16 - 18

10 Ks. Rodzaju 19 - 21

11 Ks. Rodzaju 22 - 24

12 Ks. Rodzaju 25:1 - 28:9

13 £ukasza 9:57 - 12:59

14 £ukasza 13 - 16

15 £ukasza 17:1 - 19:28

16 Ks. Rodzaju 28:10 - 31:-

17 Ks. Rodzaju 32 - 34

18 Ks. Rodzaju 35 - 37

19 Ks. Rodzaju 38 - 41

20 Ks. Rodzaju 42 - 44

21 Ks. Rodzaju 45:1 - 47:12

22 Ks. Rodzaju 47:13 - 50:26

23 £ukasza 19:29 - 21:38

24 £ukasza 22 - 24

25 Psalmów 1 - 4

26 Psalmów 5 - 8

27 Psalmów 9 - 12

28 Dz. Apost. 1 - 3

29 Dz. Apost. 4 - 5

30 Dz. Apost. 6 - 8

31 Dz. Apost. 9:1 - 12:24

1 Ks. Wyjścia 1:1 - 4:17

2 Ks. Wyjścia 4:18 - 7:-

3 Ks. Wyjścia 8 - 9

4 Ks. Wyjścia 10 - 11

5 Ks. Wyjścia 12 - 13

6 Ks. Wyjścia 14 - 16

7 Ks. Wyjścia 17 - 18

8 Ks. Wyjścia 19 - 20

9 Dz. Apost. 12:25 - 14:-

10 Dz. Apost. 15 - 17

11 Dz. Apost. 18 - 20

12 Dz. Apost. 21 - 23

13 Dz. Apost. 24:1 - 26:18

14 Dz. Apost. 26:19 - 28:-

15 Amosa 1 - 3

16 Amosa 4 - 6

17 Amosa 7 - 9

18 Ozeasza 1 - 3

19 Ozeasza 4 - 6

20 Ozeasza 7 - 10

21 Ozeasza 11 - 14

22 Psalmów 13 - 16

23 Psalmów 17 - 20

24 Psalmów 21 - 25

25 Psalmów 26 - 29

26 1 Tes. 1 - 5

27 2 Tes. 1 - 3

28 Jozuego 1 - 3

29 -

1 Jozuego 4 - 6

2 Jozuego 7 - 9

3 Jozuego 10 - 12

4 Jozuego 13 - 15

5 Jozuego 16 - 18

6 Jozuego 19 - 21

7 Jozuego 22 - 24

8 Do Galatów 1 - 6

9 Przysłów 1 - 3

10 Przysłów 4 - 7

11 Przysłów 8:1 - 11:13

12 Przysłów 11:14 - 14:21

13 Przysłów 14:22 - 16:33

14 Przysłów 17:1 - 20:13

15 Przysłów 20:14 - 23:35

16 Przysłów 24 - 27

17 Przysłów 28 - 31

18 Rzymian 1 - 3

19 Rzymian 4:1 - 7:6

20 Rzymian 7:7 - 9:29

21 Rzymian 9:30 - 11:36

22 Rzymian 12 - 14

23 Rzymian 15 - 17

24 Ks. Wyjścia 21:1 - 23:19

25 Ks. Wyjścia 23:20 - 25:-

26 Ks. Wyjścia 26 - 28

27 Ks. Wyjścia 29 - 31

28 Ks. Wyjścia 32 - 34

29 Ks. Wyjścia 35:1 - 37:9

30 Ks. Wyjścia 37:10 - 40:-

31 1 Kor. 1 - 3

1 1 Kor. 5 - 7

2 1 Kor. 8:1 - 11:1

3 1 Kor. 11:2 - 13:-

4 1 Kor. 14 - 16

5 Psalmów 30 - 33

6 Psalmów 34 - 37

7 Psalmów 38 - 41

8 2 Kor. 1:1 - 4:6

9 2 Kor. 4:7 - 6:10

10 2 Kor. 6:11 - 8:15

11 2 Kor. 8:16 - 10:-

12 2 Kor. 11 - 13

13 Micheasza 1:1 - 4:7

14 Micheasza 4:8 - 7:20

15 1 Tym. 1:1 - 4:5

16 1 Tym. 4:6 - 6:21

17 Tytusa 1 - 3

18 2 Tym. 1 - 4

19 Kapłańska 1 - 3

20 Kapłańska4 - 7

21 Kapłańska8 - 10

22 Kapłańska11:1 - 14:32

23 Kapłańska14:33 - 17:-

24 Kapłańska18 - 20

25 Kapłańska21 - 23

26 Kapłańska24 - 27

27 Hebr. 1:1 - 4:13

28 Hebr. 4:14 - 7:14

29 Hebr. 7:15 - 10:-

30 Hebr. 11 - 13

Poprawiony: poniedziałek, 19 marca 2012 21:43