DNA KZ Syloe PDF Drukuj Email

NASZA WIZJA – KOŚCIÓŁ NASZYCH MARZEŃ

 • MARZYMY o tym, aby nasza Wspólnota była miejscem w którym ludzie zagubieni, cierpiący, odrzuceni znajdą miłość, pomoc, akceptację, zachętę, a także praktyczne wskazówki, które pomogą im zasadniczo zmienić ich dotychczasowe życie.
 • MARZYMY o tym, by w prosty i zrozumiały dla współczesnych sposób dzielić się Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie nie tylko lokalnie (Skawina i jej okolice), ale także globalnie (cała Polska, otaczające nas kraje).
 • MARZYMY o tym, aby nasza Wspólnota w przeciągu 10 lat była w stanie osiągnąć liczbę 200 członków którzy poprzez wzajemną pomoc, wsparcie oraz wspólne spędzanie czasu tworzyć będą nie tyle sprawnie działającą organizację, ale nade wszystko kochającą się rodzinę.
 • MARZYMY o tym, abyśmy potrafili prowadzić ludzi do prawdziwej dojrzałości we wszystkich aspektach ich życia: fizycznym, duchowym, społecznym oraz intelektualnym.
 • MARZYMY o tym, aby każdy z członków naszej wspólnoty otrzymał pełne wyposażenie niezbędne to tego, aby był w stanie służyć Bogu i ludziom za pośrednictwem talentów i darów, jakimi obdarzył go Bóg.
 • MARZYMY o tym, by pomimo naszego lokalnego działania (Skawina i jej okolice) Bóg uzdolnił nas do wywierania globalnego wpływu za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków (radio, telewizja, Internet).
 • MARZYMY o tym, aby w ramach naszej Wspólnoty pojawiali się ludzie, których powołaniem będzie bycie misjonarzami zarówno na terenie naszego kraju jak i poza jego granicami.

NASZE WARTOŚCI

 • Pozytywne nastawienie
 • Dobra komunikacja
 • Realne oczekiwania
 • Pełne zaangażowanie
 • Biblia fundamentem
 • Wierność w małym

NASZA KULTURA

 • Miłość
 • Ewangelizacja
 • Uwielbienie Boga
 • Uczniostwo
 • Służba