Historia Kościoła Zielonoświątkowego w Skawinie PDF Drukuj Email

W okolicach Skawiny już podczas II wojny światowej pojawili się nawróceni chrześcijanie. Spotykali się i budowali ze sobą relacje. Zgromadzenia odbywały się w domach członków ruchu. Przez cały czas wierni z okolic Skawiny utrzymywali braterskie kontakty z wierzącymi w Krakowie. Z czasem powstał niezarejestrowany formalnie kościół w Facimiechu, który istniał bez przynależności denominacyjnej.

Wierzący dojeżdżali do kościołów w Krakowie. Początek lat 80-tych to przede wszystkim społeczność z kościołem "Betlejem";, gdzie pastorem był brat Kazimierz Sosulski. Docelowo kościół miał znajdować się na miejscu, czyli w Skawinie. Dojeżdżającym pastorem opiekującym się grupą wiernych w Facimiechu został brat Leon Sławecki.

Jesienią 1987 roku został zakupiony na siedzibę kościoła w Skawinie budynek przy ulicy Okrężnej 5. Pieniądze pochodziły od wielu ofiarodawców, w tym także od wiernych ze skawińskiego kościoła, którzy hojnie łożyli na ten cel.Przystąpiono do adaptacji budynku. W lutym 1988 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo, podczas którego prezbiter kościoła - Kazimierz Sosulski - wprowadził w urząd pastora Piotra Nowaka.

Zakupiony budynek nie nadawał się na kaplicę, w związku z tym została podjęta decyzja o jego przebudowie.

Projekt nowego obiektu kościelnego został wykonany przez dr inż. arch. Wojciech Kosińskiego. Rozbudowa kaplicy rozpoczęła się w lipcu 1989 roku.


Realizowana była etapami. Członkowie kościoła na czele z pastorem samodzielnie wykonywali wiele robót na rozwój przedsięwzięcia. Członkowie pracowali nieodpłatnie. Często składali dobrowolne ofiary na zakup materiałów budowlanych.

Po ośmiu latach od podjęcia decyzji o budowie marzenia ziściły się. Pierwsze nabożeństwo w nowej kaplicy odbyło się w grudniu 1996 roku. Charakter tego uroczystego nabożeństwa był szczególny. Wielka wdzięczność dla Boga przeplatała się z radością członków kościoła. To pierwsze, dziękczynne nabożeństwo poprowadził pastor Piotr Nowak, a kazanie okolicznościowe wygłosił pastor Paweł Sochacki z Nowej Huty.